امتیاز نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کد 2302 در شهر زنجان در خصوص محصولات کرمان موتور و خودروسازان بم با این شرکت لغو و ارتباط کاری با ایشان قطع گردیده است.