بازدید از کارخانه شرکت نت لوب ایران (کاسترول) در جزیره قشم

آقای دکتر تکی زاده مدیر عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو در صدر هیئتی از مدیران این شرکت از کارخانه شرکت نت لوب ایران (کاسترول) در جزیره قشم بازدید نموده و از روند تولید محصولات این شرکت دیدن کردند.

در این سفر که با هدف بازدید از پروسه تولید، کیفیت سنجی، تحقیق و توسعه و نیز نظارت بر تولید روغن های موتور کاسترول به عنوان یکی از روغن های مورد تائید شرکت خدمات و تجارت بم خودرو برای محصولات تحت پوشش، انجام شد، از مراحل تامین مواد اولیه، HSE، بسته بندی و انبارش این محصولات نیز بازدید به عمل آمده و فرایندهای عرضه و فروش روغن های کاسترول در سطح کشور نیز برای ایشان و گروه همراه تبیین گردید.

همچنین در ادامه این بازدید به منظور افزایش کمی و کیفی همکاری های دوجانبه جلساتی در سطوح مدیران ارشد دو شرکت صورت گرفت و توافقاتی در جهت کسب رضایت هر چه بیشتر مشتریان محترم برای دریافت خدمات مطلوبتر در سطح نمایندگی های مجاز سراسر کشور حاصل گردید.

برچسب‌ها: