بازدید مدير عامل و معاونت خدمات پس از فروش-دوره ۲

در ادامه برنامه بازدیدهای مدیران
ارشد شرکت خدمات‌وتجارت بـم‌خودرو، در روز دوشنبه مورخ ۲۲ مهرماه ۹۸ بازدید از
نمایندگی‌های ۱۷۰۳، ۱۷۰۹ و ۱۷۱۳ تهران صورت پذیرفت. بنا به رسم موجود، در ابتدای
ورود به هر نمایندگی مدیریت محترم عامل و معاون محترم خدمات پس‌ازفروش به همراه
سایرین (مدیر برند، مدیر بازرگانی، رئیس و کارشناس شبکه نمایندگی‌ها و سرپرست
امداد و سرویس‌درمحل) به بازدید فضاهای نمایندگی اعم از سالن‌های تعمیرات و بدنه،
انبارها، پذیرش و انتظار مشتریان و بخش‌های اداری پرداختند. اما بازدید از فضاها
فقط بهانه‌ای برای آشنایی نزدیک‌تر و بیشتر با نمایندگی‌ها و پرسنل شاغل در آنها و
شروعی برای یک جلسه صمیمانه بود. آنچه که این حضور را اثربخش می‌کند، جلسه‌ایست که
پس از بازدید با صاحب‌امتیازان محترم تشکیل می‌شود و مدیران ارشد مجموعه با اشتیاق
تمام حرف‌های گفته و ناگفته را می‌شنوند. با مرور کارنامه نمایندگی در حوزه‌های
پذیرش و درآمد، خرید قطعه، وضعیت نمایندگی و نتیجه عملکرد (ارزیابی ۹۷ شرکت
ISQI) و نتایج شاخص CSI
در سه‌ماهه‌اول ۹۸ بسیاری از نقاط قوت و ضعف نمایندگی مشخص و در خصوص آنها
بحث و بررسی صورت گرفت. پیشنهادها و انتقادها و بعضاً درددل‌های صاحب‌امتیازان
شاید بیشتر وقت جلسه را به خود اختصاص می‌داد، اما قطعاً شنیدن آنها از نزدیک
فایده‌ای کمتر از مرور کارنامه عملکرد ندارد.