بازدید مدير عامل و معاونت خدمات پس از فروش

بازدید مدير عامل و معاونت خدمات پس از فروش شرکت خدمات و تجارت بم خودرو از نمایندگی‌های خدمات پس از فروش در تاريخ ۹۸/۰۶/۲۶ صورت پذيرفت.