بازدید مدیرعامل بم خودرو از کارخانه تولیدی کرمان باتری ارگ

پنجشنبه 17 آذر ماه 1401 ، شرکت تولیدی کرمان باتری ارگ واقع در شهرک صنعتی خضراشهر کرمان ، توسط مدیرعامل بم خودرو و تیم همراه متشکل از مدیران این شرکت، مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. در این بازدید، خط تولید و پروسه های تولید باتری دراین کارخانه مورد ارزیابی و تشریح قرار گرفت و در خصوص جزئیات و میزان حجم تامین باتری های مورد نیاز و همچنین شرایط گارانتی و ملاحظات فنی ، مذاکرات لازم صورت پذیرفت. شرکت کرمان باتری ارگ، از شرکت های زیرمجموعه صنایع خودروسازی کرمان در سال 1397 با هدف تولید باتری های استارت استاپ خودروهای تولیدی مجموعه کرمان خودرو و همچنین بازار داخلی و کشورهای منطقه فعالیت خودر را شروع نموده است