بازدید مدیر عامل از نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع

بازدید مدیر عامل بم خودرو از نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته کرمان
دهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته کرمان از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در محل دایمی نمایشگاه بین المللی جنوب شرق (کرمان) و با حضور برخی برندهای خودروسازان داخلی برگزار گردید. 
در این نمایشگاه شرکت های کرمان موتور و بم خودرو محصولات جدید و قطعات یدکی خودروهای در حال تولید را به نمایش گذاشتند.
در روز سوم نمایشگاه، مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، جناب آقای دکتر تکی زاده با حضور در نمایشگاه از غرفه واحد قطعات بازدید نموده و سوالاتی پیرامون استقبال مردم شهر کرمان از نمایشگاه، 
نحوه پاسخگویی به سوالات بازدیدکنندگان محترم، و نحوه عملکرد همکاران شرکت بم خودرو در نمایشگاه مطرح فرمودند.
مدیر عامل بم خودرو با اشاره به نهضت داخلی سازی قطعات تصريح كردند: زنجيره تامين قطعات در سالهای اخير به واسطه جنگ اقتصادی فراز و نشيبهای بسياری را پشت سر نهاد و علی رغم اين مشكلات به همت و تلاشهای همكاران صنعت خودرو و قطعه سازان داخلی توانستيم نهضت داخلی سازی را سرعت ببخشيم.