بازدید مدیر عامل و قائم مقام از نمایندگی های قم

بازدید مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو از نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش استان قم
در ادامه برنامه بازدیدهای مدیر عامل و قائم مقام شرکت خدمات و تجارت بم خودرو از نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش، جناب آقای دکتر تکی زاده به همراه جناب آقای مهندس محمودی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷، از نمایندگی های استان قم شامل نمایندگی ۲۸۰۱ (شرکت خدماتی نگین خودروی قم) و نمایندگی ۲۸۰۲ (آقای مجتبی صمامی) بازدید نمودند. همچنین در ادامه از محل نمایندگی در حال احداث شهرستان قم (آقای آخوندی) نیز بازدید بعمل آمد و میزان پیشرفت مراحل کار بررسی شد. 
در این حضور، عملکرد نمایندگان در یکسال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت و بر افزایش کیفیت ارائه خدمات و لزوم جلب رضایت مشتریان تاکید شد.