بازدید مدیر عامل و قائم مقام از نمایندگی ۱۷۱۹تهران

بازدید مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو از نمایندگی خدمات پس از فروش کد ۱۷۱۹ تهران
در ادامه برنامه بازدیدهای سرزده مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت بم خودرو از نمایندگی های استان تهران، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ از نمایندگی خدمات پس از فروش کد ۱۷۱۹ تهران به صاحب امتیازی شرکت عمران خودرو حامی (به مدیر عاملی آقای تیرانداز) بازدید شد.
جناب آقای تکی زاده، مدیر عامل شرکت بم خودرو ضمن بررسی کارنامه عملکرد نمایندگی، بر اجرای دقیق فرآیندها و بررسی نقاط قابل بهبود در شبکه خدمات تاکید نمودند. 
همچنین ایشان در حاشیه بازدید از این نمایندگی با یادآوری اهداف شرکت بم خودرو در سال ۱۴۰۱ افزودند امیدواریم دستاورد این بازدیدها باعث ارتقاء میزان رضایت مشتریان شود.