بازدید مدیر عامل و قائم مقام از نمایندگی ۱۷۰۸تهران

بازدید مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو از نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کد ۱۷۰۸ تهران
در ادامه برنامه بازدید مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت بم خودرو از نمایندگی های استان تهران، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ از نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کد ۱۷۰۸ تهران به صاحب امتیازی آقای علیرضا سلیمانی پور بازدید شد.
 در این حضور، آقای سلیمانی پور بعنوان صاحب امتیاز و مدیر نمایندگی، موانع و مشکلات حوزه خدمات پس از فروش را با مدیران ارشد شرکت بم خودرو مطرح نمودند.
کارنامه عملکرد نمایندگی از ابتدای سال تاکنون مورد بررسی قرار گرفت همچنین مدیر عامل محترم بم خودرو راهکارهایی جهت توسعه کسب و کار ارائه نمودند.