برگزاری آزمون جامع اثربخشی دوره آموزشی(مکانیک)

آزمون جامع اثر بخشی دوره های
آموزشی با سوالات مهارت محور ویژه
مکانیکهای نمایندگی
های سراسر ایران،
روز سه شنبه مورخ۹۴/۱۰/۲۲ ساعت ۱۳:۳۰ در محل
آموزش بم خودرو با حضور ۱۰۸ نمایندگی خدمات پس از فروش برگزار گردید.