برگزاری آزمون جامع اثر بخشی دوره آموزشی(برق)

آزمون جامع اثر بخشی دوره های
آموزشی با سوالات مهارت محور ویژه
برق کاران نمایندگی
های سراسر ایران،
روز چهار شنبه مورخ۹۴/۱۰/۲۳  ساعت ۱۳:۳۰ در محل
آموزش بم خودرو با حضور ۱۰۸ نمایندگی خدمات پس از فروش برگزار گردید.