برگزاری آزمون جامع اثر بخشی دوره آموزشی(جلوبندی)

آزمون جامع اثر بخشی دوره های
آموزشی با سوالات مهارت محور ویژه
جلوبندی کاران نمایندگی
های سراسر ایران،
روز پنجشنبه مورخ۹۴/۱۰/۲۴ساعت ۱۳:۳۰ در محل
آموزش بم خودرو با حضور ۱۰۸ نمایندگی خدمات پس از فروش برگزار گردید.