برگزاری آزمون جامع مهارتی جلوبندی کاران در سال ۹۵

۱ – دومین دوره آزمون مهارتی جلوبندی کاران با شرکت ۷۱ نفر از
پرسنل جلوبندی کار شاغل در نمایندگی های سراسر ایران در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۲ با هماهنگی
های انجام شده در مرکز آموزش بم خودرو اجرا گردید.
۲ – اجرا کننده : واحد آموزش بم
خودرو