برگزاری آزمون جامع مهارتی مکانیکها در سال ۹۵

       
۱ – دومین دوره آزمون مهارتی مکانیکها با
شرکت ۸۰ نفر از پرسنل مکانیک شاغل در نمایندگی های سراسر ایران در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۱
با هماهنگی های انجام شده در مرکز آموزش بم خودرو اجرا گردید.


۲ – اجرا کننده :
واحد آموزش بم خودرو