برگزاری آزمون هاي جامع ۹۷ (جلوبندي كار)

آزمونهای جامع مهارتی پرسنل شاغل در نمایندگی های بم خودرو و کرمان موتور از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۷ لغایت ۹۷/۱۲/۰۲ در ۸ گروه مختلف اجرا گردید که در این آزمونها حدود ۶۰۰ نفر حضور داشتند.