برگزاری دوره top ten محصولات جک و لیفان درآذر ۹۷

دوره عیب یابی محصولات کرمان موتور و بررسی خودروی JAC J۴ با اجرای آقای مهندس امینی نسب( سرپرست واحد فنی و مهندسی) در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ماه و با حضور کارشناسان فنی نمایندگان خدمات یس از فروش، نمایندگان واحد های کیفیت و مهندسی محصول کارخانه کرمان موتور، نماینده شرکت برنا باطری ، نمایندگان شرکت کاسترول و نماینده شرکت کادک برگزار گردید.از مهمترین مطالب ارائه شده در جلسه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- بررسی و ارائه راهکاری های ممکن در راستای جلوگیری از توقف خودروی مشتریان در صورت عدم موجودی قطعه

۲- آشنایی با خودروی JAC J۴ و بیان وجه تمایز موتور و سیستم برق این خودرو با خودروی JAC S۳

۳- بررسی ایرادات رایج کلیه محصولات کرمان موتور و ارائه راهکار مربوطه

۴- ارائه بحث تخصصی در خصوص روغن موتور کاسترول توسط نماینده آن شرکت

۵- ارائه بحث تخصصی در خصوص باطری برنا توسط نماینده آن شرکت و ارائه شرایط گارانتی باطری توسط کارشناس گارانتی شرکت بم خودرو

در انتهای جلسه به رسم یادبود هدایای توسط نماینده شرکت کاسترول به کلیه حضار اعطاء گردید.