برگزاری دومین سمینار نمایندگان منطقه ای خراسان

  دومین سمینار
منطقه ای خراسان با حضور نمایندگان استان های خراسان شمالی،رضوی و جنوبی و با هدف
تشریح اهداف شرکت های بم خودرو و کرمان موتور و بررسی وضعیت نمایندگان منطقه در
حوزه های فروش ،  خدمات پس از فروش و قطعات
یدکی در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۸ از ساعت ۰۸:۳۰ صبح لغایت ۱۴:۰۰ در سالن همایش
های هتل هما ۲ ، مشهد  برگزار گردید.