برگزاری همایش نمایندگان استان کرمان

روز پنجشنبه مورخ 1401/09/17 ، همایش نمایندگان استان کرمان با حضور مدیرعامل ، مدیر خدمات پس از فروش، مدیر انبار مرکزی، مدیر فناوری اطلاعات و رئیس شبکه نمایندگی ها و همچنین صاحبان امتیاز نمایندگی های کرمان، رفسنجان، زرند و سیرجان (آقایان وحید و امیر دلیلی، محمود احمدی نژاد، امیر سلطان زاده زرندی، داود یوسفی، سجاد و سعید کاظمی زاده) برگزار گردید.

در این همایش که با محوریت بررسی موضوعات نمایندگی های استان کرمان در حوزه خدمات پس از فروش برگزار گردید دکتر تکی زاده مدیر عامل بم خودرو به تشریح استراتژی و سیاست های کلی شرکت بم خودرو پرداختند. همچنین آقای مهندس مقدمی، مدیر خدمات پس از فروش بم خودرو، از اقدامات صورت گرفته در سال 1401 سخن گفتند. در ادامه نیز موضوعاتی چون ارزیابی جامع نمایندگان استان کرمان در حوزه خدمات پس از فروش و شاخص های عملکردی آنها، فعالیت های انبار مرکزی و برنامه های آتی این واحد و همچنین تشریح اقدامات صورت گرفته در سال 1401 در حوزه فناوری اطلاعات توسط مدیران هر حوزه مورد بحث  و بررسی قرار گرفت .

در انتها موضوعات و مشکلات نمایندگان حاضر در همایش مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها می توان به روش ارسال قطعات، رفع مشکل کسری برخی قطعات و نیاز به آموزش سیستم جامع اشاره نمود.