جهش دو پله ای بم خودرو

در آخرین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایرانISQI ، شرکت خدمات و تجارت بم ‌خودرو و از مقام هفتم در سال ۱۳۹۹ به مقام پنجم در سال ۱۴۰۰ ارتقاء پیدا کرده است.
در آخرین ارزیابی شرکت بازرسی و کیفیت ISQI، شرکت خدمات و تجارت بم خودرو در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود ۴.۶ درصد رشد کرده و از امتیاز ۸۰.۷ در سال ۱۳۹۹ به امتیاز ۸۴.۴ در سال ۱۴۰۰ جهش یافته است. در نتیجه، شرکت از مقام هفتم در سال ۱۳۹۹ به مقام پنجم در سال ۱۴۰۰ ارتقاء پیدا کرده است.
مدیریت شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ارائه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای شرکت کرمان موتور، اعلام کرده است که با هدف ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان همواره سعی در شناسایی نیازهای آن‌ها، مطابق با شرایط روز می‌باشد که در وهله اول استراتژی‌های فرایندهای خدمات پس از فروش با رعایت حقوق مصرف کنندگان را تعریف و تعیین نموده و پس از آن با توجه به اهداف و شرایط شرکت، به بررسی فرایندها و شاخص‌ها و در نهایت تغییر آنها پرداخته است.
در این ارزیابی، به منظور تحقق اهداف تعریف شده در سند راهبردی، صاحبان فرایند مطابق فرایند مربوطه شاخص‌های خود را اندازه‌گیری می‌نمایند؛ در این راستا فرایندهایی که از اهداف خود فاصله داشتند شناسایی شده و اقداماتی جهت رفع آن‌ها توسط صاحبان فرایند و افراد متخصص و صاحب نظر تعریف می‌گردد و پس از آن به بررسی میزان اثربخشی اقدامات در زمان‌های مشخص می‌پردازند. علاوه بر این با توجه به اهمیت مشتریان همواره سعی در شناسایی به روز نیازهای مشتریان، انتظارات و نقطه نظرات آنان شده است و اهتمام برای برقراری روابط خوب با مشتریان می‌نماید.
بم خودرو اعلام کرده است که: اعتقاد ما بر این است که مشتریانی که شکایت می‌کنند دوست ما هستند نه دشمن ما.
طبق برنامه های بم خودرو، این شرکت علاوه بر اندازه گیری و کنترل فرایندها توسط تیم داخلی، سالانه در چند بازه توسط شرکت بازرسی و کیفیت به صورت موشکافانه ارزیابی می‌گردد.