دوره آموزشی نصب آپشن و کروز کنترل خودرو S۵

به جهت آشنایی پرسنل نمایندگی ها بویژه کارشناسان فنی و برقکاران ، واحد آموزش اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی تحت عنوان نصب آپشن و کروز کنترل خودروی S۵ در ۲ گروه جداگانه در تاریخ های ۵ و ۶ آذر ماه ۹۸ نمود . آقای مهندس زبده از شرکت نوتاش صنعت تدریس دوره را بر عهده داشتند.گروه اول : ۲۴ نفر                                     گروه دوم : ۳۶ نفر                              مجموع نفرات : ۶۰ نفر