دوره آموزش کارشناسان پذیرش در نمایندگان پر پذیرش

سخنرانان
آقای دکتر موسوی: سخنرانی برای شرکت کنندگان و تشریح برنامه کاری کارشناس پذیرش
آقای صالحی و دیدار از واحد امور نمایندگی ها: آموزش فرآیندهای پذیرش تا ترخیص و فرآیندهای مربوطه
آقای روشن از واحد آموزش: اموزش تمام موارد مربوطه به ثبت دوره آموزشی و نحوه آشنایی با دوره ها
خانم خاکساری از  واحد گارانتی: آموزش فرآیند گارانیت و نکات مربوط به ثبت قطعات
آقای مزینانی از واخد فناوری اطلاعات آموزش و رفع ایرادات مربوطه به نرم افزار ها و سیستم شرکت
آموزش فرآیند پذیرش تا ترخیص
-نحوه پذیرش خودرو و ثبت در سیستم سون و آموزش برنامه ریز تعمیرات
– آشنایی با برگه پذیرش جدید و نحوه تکمیل آن
-آشنایی با فرم ماده ۱۱ بازنگری ۴
-آشنایی با فرآیندکنترل کیفیت تعمیرات
شرح وظایف با نحوه گزارش دهی
-آشنایی با نحوه گزارش دهی به واحد امور نمایندگی ها
– آشنایی با نحوه افزایش امتیاز رضایتمندی مشتریان نمایندگی
– آشنایی با نحوه کسب امتیاز توسط کارشناس پذیرش جهت دریافت حقوق
سایت آموزش
-آموزش نحوه ثبت اطلاعات نمایندگی در سایت آموزش
-آموزش نحوه گزارش گیری از سایت اموزش
-آشنایی با دوره های مربوط به کارشناس پذیرش
-آشنایی با ثبت درخواست ها در واحد آموزش
آشنایی و معرفی وب سایت رسمی بم خودرو
-اعلام شماره تماس های مستقیم واحد فناوری، نحوه برقراری ارتباط با واحد از طریق ایمیل، پشتیبانی انلاین و از راه دور
-توجیه کارشناسان پذیرش در خصوص آی پی ولید،نکات ایمنیتی، تعریف و تعیین دسترسی و حدود دسترسی
– معرفی لوح فشرده آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های پرکاربرد، نرم افزار های کاربری و…و تهیه شده توسط واحد فنارویر اطلاعات و نحوه دریافت آن
-ارائه تجارب و نکاتی مفید در خصوص پیغام های سیستمی و خطاهای اتفاقی و نحوه برخورد با انها به جهت رفع مشکل رعایت الزامات و نکات امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات
پاسخ به وسالات و مشکلات مطرح شده
– مشکلات کندی سیستم خدمات پس از فروش سون،؟ ارائه راهکار توسط واخد فناوری
-عدم دریافت و ارسال ایمیل؟ ارائه راهکار توسط واحد فناوری
– نحوه دریافت آی پی ولید و علت اخذ آن؟ ارائه راهکار توسط واحد فناوری
– مشکلات سیستم خدمات پس از فروش سون؟ ارائه راهکار توسط واحد فناوری
واحد گارانتی
– ارائه توضیحات در مورد نحوه ارتباط و دریافت مجوز از واحد گارانتی
– ارائه توضیحات در مورد استفاده از کد های شرح عیب و کد اجرت های مورد قبول واحد گارانتی
– ارائه توضیحات در خصوص ثبت اظهارات مشتری واقعی، ثبت کیلومتر صحیح و واقعی و صدور فاکتور اصلی برای مشتریان
– اطلاع رسانی در مورد نحوه ثبت PWAو کلیم قطعات معیوب