سمینار تخصصی فروش و خدمات پس از فروش شرکت کرمان

سمینار تخصصی فروش و خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور در مورخ ۱۳/۰۹/۹۳ با حضور جناب آقای مهندس شاکری مدیرعامل محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ، جناب آقای مهندس یزدانی ریاست محترم سازمان فروش و جمعی از مدیران ارشد شرکت کرمان موتور و شرکت خدمات و تجارت بم خودرو و  همینطور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حضور  تعداد ۳۰۰ نفر از صاحبان امتیاز و مدیران فروش نمایندگی های مجاز سراسر کشور  برگزار گردید . سمینار مذکور بمنظور اطلاع رسانی و اعلام برنامه های جدید در زمینه های فروش و خدمات پس از فروش در راستای اهداف کلان شرکت های کرمان موتور و بم خودرو  اعم از ارتقاء سطح نمایندگی های مجاز و افزایش رضایتمندی مشتریان تشکیل یافت که در آن تعدادی از مدیران ارشد و کارشناسان حوزه های مختلف به تبیین اهداف و  سیاستها , نحوه عملکرد و ارائه دستورالعمل ها  من جمله دستورالعمل های تشویقی در راستای دستیابی به اهداف مورد اشاره و ….. پرداختند . شایان ذکر است در این سمینار از خودروی S۵ رو نمایی شد .