سمینار منطقه ای تهران

سمینار نمایندگی‌های
استان تهران در تاریخ
 ۲۷ تیر ماه در ساختمان صدف
 با حضور مدیران شرکت بم
خودرو، جناب آقای مهندس وفا مدیرعامل شرکت، جناب آقای دکتر موسوی معاونت خدمات پس
از فروش، جناب آقای مهندس آزادملکی معاونت پشتیبانی، جناب آقای مهندس روانبد
معاونت بازرگانی ولجستیک، جناب آقای مهندس محمودی معاونت تعمیرگاهای مرکزی و خدمات
امدادی و آقای رضائی کارشناس شبکه نمایندگی‌ها و با حضور جناب آقای مهندس قلیزاده
 رئیس اداره توسعه رضایت
مشتریان،
 با حضور صاحبان امتیاز
نمایندگی‌های استان‌تهران برگزار گردید.

موارد مطروحه در
سمینار:

۱)      خوش آمد گویی و پرزنت دستورالعمل
ارزیابی جامع شرکت بم خودرو توسط جناب آقای دکتر موسوی

۲)      پرزنت عملکرد بازرگانی
قطعات در سال ۹۶ ، ارتباطات جدید با شرکت های همکار در حوزه بازرگانی و معرفی روش
جدید بازرگانی نمایندگان توسط جناب آقای مهندس روانبد

۳)      پرزنت بررسی عملکرد
برنامه‌های امدادی ، سرویس در محل در طرح نوروز بررسی اقدامات انجام شده و دردست
اقدام شبکه امداد و سرویس درمحل محصولات جک، لیفان و هیوندای توسط جناب آقای مهندس
محمودی

۴)      تقدیر
از برترین تصویربردار در نخستین فراخوان آثار مردمی،
تقدیر از پرسنل امداد برتر
نمایندگان و نماینده برتر امداد در نوروز ۹۷
 ،تقدیر از نفرات برتر
شرکت کننده در آزمون سراسری بم خودرو
 

۵)      پرزنت وضعیت بدهی
نمایندگان، اطلاع‌رسانی حوزه فناوری اطلاعات از طریق پیامک و تبیین برنامه‌های
راهبردی شرکت توسط جناب آقای آزاد ملکی

۶)       پرزنت دستورالعمل
انگیزشی نمایندگان در حوزه خدمات پس از فروش، دستورالعمل جدید آموزشی پرسنل
نمایندگان و دستورالعمل فرآیند ضمانت و گارانتی توسط جناب آقای دکتر موسوی

۷)       پرزنت گزارش بازرسی
نامحسوس نمایندگان منطقه توسط جناب آقای مهندس قلیزاده

۸)      برگزاری جلسه پرسش و
پاسخ نمایندگان با مدیریت عامل و معاونین محترم