سمینار منطقه ای مشهد

سمینار منطقه ای مشهد در تاریخ ۳ خرداد ۹۷ در هتل هما ۱ مشهد با حضور مدیران شرکت بم خودرو، جناب آقای مهندس وفا مدیرعامل شرکت، جناب آقای دکتر موسوی معاونت خدمات پس از فروش، جناب آقای مهندس آزادملکی معاونت پشتیبانی، جناب آقای مهندس روانبد معاونت بازرگانی ولجستیک، جناب آقای مهندس محمودی معاونت تعمیرگاهای مرکزی و خدمات امدادی و جناب آقای مهندس بران برگزار گردید.

موارد مطروحه در سمینار:

۱)        خوش آمد گویی و گزارش عملکرد دفتر منطقه ای توسط جناب آقای مهندس فرزاد

۲)       معرفی روش جدید بازرگانی نمایندگان و گزارش عملکرد بازرگانی سال ۹۶ توسط جناب آقای مهندس روانبد

۳)       بررسی عملکرد ناوگان امداد منطقه مشهد در طرح نوروزی سال ۹۷ و گزارش اقدامات انجام شده و در دست اقدام شبکه امداد و سرویس در محل محصولات لیفان ، جک و هیوندایی

4)       تقدیر از پرسنل برتر نمایندگان منطقه خراسان

۵)       گزارش عملکرد فروش توسط آقای مهندس بران

۶)       گزارش وضعیت بدهی نمایندگان منطقه و اطلاع رسانی حوزه فناوری ها از طریق پیامک توسط آقای آزاد ملکی

۷)       ارائه دستور العمل انگیزشی نمایندگان در حوزه خدمات پس از فروش  و دستور العمل جدید آموزشی پرسنل نمایندگان توسط آقای دکتر موسوی