سمینار نمایندگی‌های منطقه اصفهان (بهمن ۹۶)

 سمینار نمایندگی‌های
منطقه اصفهان در تاریخ
 ۴ بهمن ماه در شهر اصفهان با حضور مدیران شرکت بم
خودرو، جناب آقای دکتر موسوی معاونت خدمات پس از فروش، جناب آقای مهندس آزاد ملکی معاونت
پشتیبانی، جناب آقای مهندس روانبد معاونت بازرگانی و لجستیک، جناب آقای مهندس
محمودی معاونت تعمیرگاهای مرکزی و خدمات امدادی و با حضور جناب آقای قلیزاده رئیس
ممیزی نامحسوس و آقای مهندس بران رئیس فروش برند جک و لیفان و با حضور نمایندگی
های شهرهای اصفهان، شهرضا، فولادشهر، کاشان، شاهین شهر، خمینی‌شهر، قم، شهرکرد و
اهواز برگزار گردید.

موارد مطروحه در
سمینار:

۱)       خوش آمدگویی و پرزنت عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶
نمایندگی ها توسط جناب آقای دکتر موسوی

۲)       پرزنت CRM و کلوپ مشتریان توسط جناب آقای
مهندس قلیزاده

۳)       پرزنت عملکرد بازرگانی قطعات توسط جنای آقای
مهندس روانبد

۴)       پرزنت عملکرد برنامه های امدادی و معرفی سرویس
در محل توسط جناب آقای مهندس محمودی

۵)       پرزنت عملکرد فروش نمایندگان توسط جناب آقای
مهندس بران

۶)       پرزنت آئین نامه اعتباری وضعیت مالی و خواب
خودرو توسط جناب آقای آزاد ملکی

۷)       برگزاری جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان