سمینار نمایندگی‌های منطقه شیراز

سمینار نمایندگی‌های
منطقه شیراز در تاریخ
 ۵ بهمن ماه در شهر شیراز با حضور مدیران شرکت بم خودرو،
جناب آقای دکتر موسوی معاونت خدمات پس از فروش، جناب آقای مهندس آزاد ملکی معاونت پشتیبانی،
جناب آقای مهندس روانبد معاونت بازرگانی و لجستیک، جناب آقای مهندس محمودی معاونت
تعمیرگاهای مرکزی و خدمات امدادی و با حضور جناب آقای مهندس اورکی مدیریت محترم
واحد ارتباط با مشتریان و آقای قلیزاده رئیس ممیزی نامحسوس و با حضور نمایندگی های
شهرهای شیراز، آباده، جهرم، داراب، نورآباد، لار، یاسوج، بوشهر و دیر برگزار گردید.

موارد مطروحه در
سمینار:

۱)       خوش آمدگویی و پرزنت عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶
نمایندگی ها توسط جناب آقای دکتر موسوی

۲)       پرزنت CRM و کلوپ مشتریان توسط جناب آقای
مهندس قلیزاده

۳)       پرزنت عملکرد بازرگانی قطعات توسط جناب آقای
مهندس روانبد

۴)       پرزنت عملکرد برنامه های امدادی و معرفی سرویس
در محل توسط جناب آقای مهندس محمودی

۵)      پرزنت آئین نامه اعتباری وضعیت مالی و خواب
خودرو توسط جناب آقای آزاد ملکی

۶)       برگزاری جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان

۷)       تقدیر از جناب آقای سعید فخری امدادگر
نمایندگی ۲۶۰۸، بعنوان امدادگر برتر به لحاظ بیشترین همکاری با واحد امداد شرکت طی
تابستان سال ۱۳۹۶