سمینار نمایندگی های منطقه جنوب شرق( کرمان – دی۹۶)

سمینارنمایندگی های منطقه جنوب شرق در تاریخ ۶ دی ماه در
دفترمنطقه کرمان با حضور مدیران شرکت بم خودرو، جناب آقای مهندس وفا مدیرعامل شرکت
، جناب آقای دکتر موسوی معاونت خدمات پس از فروش ، جناب آقای مهندس آزادملکی
معاونت پشتیبانی ، جناب آقای مهندس روان بد معاونت بازرگانی ، جناب آقای مهندس
محمودی معاونت تعمیرگاهای مرکزی و خدمات امدادی ، جناب آقای مهندس قلیزاده وبا
حضور نمایندگی های کرمان ، زرند ، رفسنجان ، سیرجان ، بم ، جیرفت ، بندرعباس ،
میناب و یزد برگزار گردید .

موارد مطروحه در سمینار :

۱.      خوش آمد گویی و ارائه عملکرد دفتر منطقه توسط جناب آقای دکتر غضنفری

۲.      پرزنت عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶ نمایندگی ها توسط جناب آقای دکتر موسوی

۳.      پرزنت کلوپ مشتریان توسط جناب آقای مهندس قلیزاده

۴.      پرزنت عملکرد بازرگانی قطعات توسط جنای آقای مهندس روانبد

۵.      پرزنت عملکرد برنامه های امدادی و معرفی سرویس در محل توسط جناب آقای
مهندس محمودی

۶.      پرزنت عملکرد فروش نمایندگان توسط نماینده سازمان فروش

۷.      پرزنت آئین نامه اعتباری وضعیت مالی و خواب خودرو توسط جناب آقای آزاد
ملکی

۸.      برگزاری جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان با مدیریت