سمینار نمایندگی های منطقه شمال غرب ( تبریز – دی۹۶)

سمینارنمایندگی
های منطقه شمال غرب در تاریخ ۱۳ دی ماه در هتل پارس شهر تبریز با حضور
مدیران شرکت بم خودرو، جناب آقای مهندس وفا مدیرعامل شرکت ، جناب آقای دکتر موسوی
معاونت خدمات پس از فروش ، جناب آقای مهندس آزادملکی معاونت پشتیبانی ، جناب آقای
مهندس روانبد معاونت بازرگانی ، جناب آقای مهندس محمودی معاونت تعمیرگاهای مرکزی و
خدمات امدادی و جناب آقای مهندس شمشاد کارشناس شبکه نمایندگی ها و با حضور  جناب آقای مهندس قلیزاده  رئیس اداره بازرسی نامحسوس و آقای مهندس بران
رئیس فروش برند جک و لیفان و با حضور نمایندگی های ارومیه، سلماس، تبریز، مراغه، سراب
و اردبیل برگزار گردید .

موارد
مطروحه در سمینار :

۱)       پرزنت
عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶ نمایندگی ها توسط جناب آقای دکتر موسوی

۲)       پرزنت
کلوپ مشتریان توسط جناب آقای مهندس قلیزاده

۳)       پرزنت
عملکرد بازرگانی قطعات توسط جنای آقای مهندس روانبد

۴)       پرزنت
عملکرد برنامه های امدادی و معرفی سرویس در محل توسط جناب آقای مهندس محمودی

۵)       پرزنت
عملکرد فروش نمایندگان توسط آقای بران

۶)       پرزنت
آئین نامه اعتباری وضعیت مالی و خواب خودرو توسط جناب آقای آزاد ملکی

۷)       برگزاری
جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان با مدیریت