سومین سمینار منطقه ای نمایندگان جنوب شرق کشور

سومین سمینار منطقه ای نمایندگی های مجاز جنوب شرق کشور با حضور
مدیران ارشد شرکت های خدمات و تجارت بم خودرو و کرمان موتور در دفتر منطقه ای
کرمان در مورخ ۹۵/۱۰/۹برگزار گردید.

بررسی عملکرد نمایندگی های مجاز در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش
و تشریح سیاست های آتی فروش محصولات شرکت کرمان موتور و روش های افزایش شاخص رضایت
مندی مشتریان از مباحث عمده سمینار بوده است.