لغو امتیاز دائم نمایندگی ۱۷۰۶ تهران

به اطلاع مشتریان محترم کرمان موتور می رساند که امتیاز نمایندگی کد ۱۷۰۶  شهر تهران به صاحب امتیازی اقای حسین فتوحی  از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ در بخش فروش/خدمات پس از فروش،  لغو گردیده است .