مراسم افتتاحیه نمایندگی مجاز کد ۱۷۲۳

مراسم
افتتاحیه نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش کد ۱۷۲۳ به صاحب امتیازی آقای
فریدون حدادی واقع در شهرستان شهریار در مورخ ۹۴/۰۸/۲۵با حضور جناب آقای مهندس
شاکری مدیرعامل محترم شرکت بم خودرو و جناب آقای مهندس یزدانی معاونت فروش و
بازاریابی شرکت کرمان موتور و جناب آقای دکتر موسوی مدیریت شبکه نمایندگی ها و
جناب آقای مهندس کلانتری مدیر واحد فنی و مهندسی شرکت بم خودرو و سرکار خانم
مشایخی مدیر واحد مالی شرکت بم خودرو و برگزار گردید.

شایان
ذکر است نمایندگی مجاز کد ۱۷۲۳ در متراژی به مساحت ۳۳۰۰ متر مربع در شهرستان
شهریار به صورت اختصاصی با شرکت کرمان موتور مشغول به همکاری می باشد.