مراسم افتتاح نمایندگی مجاز کد ۱۳۰۹ در شاهین شهر

نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش ۱۳۰۹ به صاحب امتیازی آقای فرزاد کریمی مقدم به عنوان صد و شصت و ششمین نمایندگی مجاز با حضور مدیران ارشد بم خودرو و کرمان موتور در شاهین شهر در فضایی بالغ بر ۱۲۰۰ متر مربع از بهمن ۱۳۹۴ برگزار گردید.