مراسم افتتاح نمایندگی مجاز کد ۱۳۱۰ در اصفهان

نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش کد ۱۳۱۰به صاحب امتیازی شرکت آسیا بانژ(آقای خلیل زاده) به عنوان صدو شصت و هفتمین نمایندگی با حضور مدیران ارشد شرکت بم خودرو و  کرمان موتور فعالیت خود را در فضایی بالغ بر ۱۵۰۰ متر مربع از بهمن ماه ۱۳۹۴ آغاز نموده است.